ซีบีอาร์อี ประเทศไทย คว้า 3 รางวัลระดับประเทศและได้รับเสนอชื่อเข้าชิง 1 รางวัลระดับภูมิภาค จากเอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ปี 2563


ซีบีอาร์อี ประเทศไทย คว้า 3 รางวัลระดับประเทศและได้รับเสนอชื่อเข้าชิง 1 รางวัลระดับภูมิภาค จากเอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ปี 2563

ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ได้รับ รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศ) รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศ) และ รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศ) จากการประกาศรางวัลเอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ประจำปี 2563 นอกจากนี้ ซีบีอาร์อี ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ยังได้รับรางวัลรวมกันทั้งหมดถึง 15 รางวัลในปีนี้

นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กล่าวว่า “รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทต่างๆ ในทุกภาคส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจของพนักงานซีบีอาร์อีในการให้คำปรึกษาและการเสนอแนวทางแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ”

โดยรางวัลทั้งหมดที่ซีบีอาร์อีได้รับจากการประกาศรางวัลเอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ประจำปี 2563 มีดังนี้
รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด (ชนะเลิศ): ไทย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน เกาหลี กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์
รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์: ฮ่องกง
รางวัลที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด (ชนะเลิศ): เวียดนาม
รางวัลตัวแทนด้านการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด (ชนะเลิศ): เวียดนาม
รางวัลตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด (ชนะเลิศ): ไทย กัมพูชา เวียดนาม
รางวัลเว็บไซต์ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด (ชนะเลิศ): ไทย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ อ่านได้ที่ https://propertyawards.net/