ดอกเบี้ยธนาคาร เพื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร คำนวณแบบไหน ต้องเข้าใจก่อนมีบ้าน


การจะซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมสักหลังไม่ใช่เรื่องเล็ก โดยเฉพาะสำหรับคนทำงานทั่วไปที่ไม่ได้ร่ำรวยมาก่อน บ้านและคอนโดมิเนียมในปัจจุบันโดยเฉพาะทำเลดี ๆ มีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้น ของทั้งคนที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งอาจมีราคาตั้งแต่เจ็ดจนถึงแปดหลัก แม้แต่ พื้นที่ EBD ก็มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั่นทำให้ผู้ที่มีรายรับหลักหมื่นต่อเดือนยากที่จะเก็บออมเงินเพื่อซื้อบ้านได้ หรือหากทำได้ก็จะต้องใช้เวลานานมากและอาจกินเวลาหลายสิบปี การซื้อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงนิยมกู้เงินกับธนาคารโดยขอผ่อนชำระเป็นงวด ๆ สิ่งที่ธนาคารได้รับก็คือ ดอกเบี้ยธนาคาร ที่เราต้องจ่ายจนกว่าจะคืนเงินกู้จนหมด

ด้วยวิธีนี้ทำให้ผู้ที่มีรายได้ประจำแต่ไม่มีเงินก้อนโต หรือมีแต่ไม่อยากใช้เงินทั้งหมดโครมเดียวสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ และเมื่อเราจะต้องกู้ยืมเงิน เราก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัยด้วย เพื่อให้เราหาทางเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับแผนการเงินของเรามากที่สุด

การคิดดอกเบี้ยของธนาคารมีแบบไหนบ้าง

เราสามารถแบ่งวิธีการคิดดอกเบี้ยธนาคารออกได้หลัก ๆ เป็น 3 วิธี ดังนี้


MRR หรือ Minimum Retail Rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดีเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) ที่เปลี่ยนแปลงได้ตามการแปรผันของสภาพเศรษฐกิจและต้นทุนของสถาบันการเงินทั้งหลาย ดอกเบี้ยในกลุ่มนี้จึงไม่มีอัตราตายตัว

MLR หรือ Minimum Loan Rate หมายถึง อัตรา ดอกเบี้ยธนาคาร ที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี สิ่งที่จะบอกได้ว่าเป็นลูกค้าในกลุ่มนี้คือประวัติการเงินจะต้องดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ ลูกค้าเครดิตดีกลุ่มนี้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า แต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มากกว่าด้วย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ หรือ Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยชนิดนี้จะมีตัวเลขที่กำหนดไว้เฉพาะแบบตายตัวตั้งแต่ตอนทำสัญญา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะคงที่อย่างนั้นตลอดอายุสัญญาหรือในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นพิเศษ เช่น 3 ปีแรก คิดร้อยละ 7 เป็นต้น


วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับทุกคน ทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับแผนการเงินของคุณ การกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องคำนึงถึง และมีสิทธิประโยชน์ในหลายกรณีที่คุณควรศึกษาเพิ่มเติม เช่น อาชีพบางอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูง อย่างเช่น แพทย์ นักบิน ผู้พิพากษา อาจได้รับอัตรา ดอกเบี้ยธนาคาร และเงื่อนไขที่ต่างออกไปจากอาชีพอื่น หรือหากคุณซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ก็ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าโครงการมีสิทธิพิเศษในการกู้ยืมร่วมกับธนาคารไหนหรือไม่ เพราะอัตราและเงื่อนไขจะเป็นมิตรกว่าการกู้แบบปกติ ตามงานแสดงบ้านและที่ดินก็เช่นกัน อาจมีโปรโมชั่นดี ๆ รอคุณอยู่ เพราะการซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่ การตัดสินใจควรทำอย่างรอบคอบที่สุด

ภาพโดย Bruno Glätsch จาก Pixabay