พลัสฯ คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021


พลัสฯ คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสากล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ในสาขา Investment in People ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ของไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ !

ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับ “พนักงาน” ผ่านการเรียนรู้จาก PLUS Eduplex ที่เน้นการสร้างและให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถในตัวเอง โดยเสริมทักษะอาชีพพิเศษเพื่อทรานส์ฟอร์มพนักงานให้ก้าวผ่านขีดจำกัดและสามารถยืนหยัดเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ ให้เป็นมากกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) แต่สามารถดูแลไปจนครบทุกมิติการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน (Living Management) จากแนวคิด PLUS LiFE ให้ทุกวันเป็นโอกาส สร้างประสบการณ์สู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อส่งมอบบริการที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ และตอบโจทย์ทุกมิติการอยู่อาศัยให้ลูกค้า ยกระดับมาตรฐานงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติ ที่พลัสฯ ในกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) เป็นบริษัทไทยที่ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ในสาขา Investment in People ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่ส่งเสริมการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในภูมิภาคเอเชีย นับเป็นรางวัลการันตีที่ช่วยยืนยันว่าพลัสฯ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างจริงจัง ผ่านการดูแลโดย PLUS Eduplex สถาบันภายในที่พลัสฯ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมยกระดับศักยภาพของพนักงาน ให้เชี่ยวชาญทั้งในสายงานของตนเองและต่อยอดขยายทักษะพิเศษในอาชีพอื่น เพื่อการเติบโตในองค์กรอย่างยั่งยืน


เพราะพลัสฯ เชื่อว่าพนักงานคือครอบครัวที่เป็นคนสำคัญขององค์กร การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคือปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยต่อยอดความสำเร็จให้องค์กรก้าวหน้า และเป็นสถานที่ทำงานที่เป็นรากฐานที่มั่นคงให้พนักงาน พลัสฯ จึงมุ่งดูแลพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงด้านการสนับสนุนพัฒนาทักษะความสามารถเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงด้านการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมการทำงาน การดูแลด้านสวัสดิการ ดูแลสุขภาพของพนักงานและครอบครัว เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการที่อยู่อาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์ที่เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน

นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้อำนวยการสถาบัน PLUS Eduplex เปิดเผยว่า พลัสฯ ประสบความสำเร็จในการได้รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ในสาขา Investment in People ซึ่งโครงการที่พลัสฯ ส่งเข้าประกวดคือ โครงการนักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด ที่เป็นโครงการหลักสูตรความร่วมมือระหว่างบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการดูแลสิ่งแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ระบบน้ำ การจัดการของเสียและแยกขยะ พื้นที่สีเขียว ด้านระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคาร

โดยให้พนักงานที่ร่วมโครงการได้จัดทำและนำเสนอโปรเจ็คการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยที่อยู่ในความดูแล เพื่อต่อยอดนำไปปรับใช้ดำเนินการจริงในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย โดยโครงการนักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด เป็นเพียงหนึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้ของ PLUS Eduplex ด้านการทรานส์ฟอร์มพนักงานให้เป็นมากกว่านักบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) แต่เป็นนักบริหารจัดการที่สามารถดูแลผู้อยู่อาศัยได้ครบในทุกมิติการใช้ชีวิตในโครงการ (Living Management) ผ่านการเรียนรู้ทักษะอาชีพใหม่นอกเหนือจากทักษะพื้นฐานในสายงานของตน เกิดเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเสริมความเก่งรอบด้านในการทำงาน และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่สายงานใหม่ได้


โดยโมเดลนี้ได้มีพนักงานที่ประสบความสำเร็จและสามารถต่อยอดทักษะใหม่ได้หลายอาชีพ เช่น บัตเลอร์ ที่ดูแลด้านไลฟ์สไตล์ให้ผู้อยู่อาศัย, ภัณฑรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลศิลปะวัตถุและทรัพย์สินมูลค่าสูง รุกขกร หมอต้นไม้ ดูแลต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ในโครงการ, Backyard Planter ผู้ปลูกและดูแลสวนผักผลไม้ในโครงการ เป็นต้น

สถาบัน PLUS Eduplex มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบ่งออกเป็นคณะและสาขาวิชาตามสายงาน เพื่อฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนและมีทักษะที่ผ่านและได้มาตรฐานแบบมืออาชีพของพลัสฯ และมีหลักสูตรพิเศษเพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญทักษะอาชีพอื่นเพิ่มเติม

ด้วยโมเดลการเรียนรู้แบบ Micro-Learning Experience Platform ที่เนื้อหาตรงประเด็นใช้เวลาไม่นานผ่านรูปแบบนำเสนอที่น่าสนใจทางแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง, Personalized Learning พัฒนาความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ และฝึกอบรมข้ามแผนกหรือข้ามสายงานเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่, Coach Expertise เรียนรู้จากผู้บริหารมืออาชีพของบริษัทที่เข้มข้นด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในทุกสายงาน และจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่เป็นพาร์ทเนอร์และรับเชิญพิเศษจากหน่วยงานภายนอก

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งพลัสฯ เชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่จะช่วยดูแลชีวิตการทำงาน สร้างโอกาสการเติบโตและสนับสนุนการต่อยอดพัฒนาของพนักงาน ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและภาคภูมิใจในองค์กร เป็นแรงผลักดันสร้างพนักงานที่เป็นมืออาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันกับองค์กรอย่างยั่งยืน นางสาวสุวรรณี กล่าว


ที่มา: www.plus.co.th