พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ตอกย้ำความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม


พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ตอกย้ำความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้รับคัดเลือกเป็นอาคารต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมถึง 4 อาคาร

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 4 ใน 12 อาคารต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Residence 2565) ประเภทอาคารชุด เพื่อร่วมพัฒนาเกณฑ์ประเมินคุณภาพอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ประจำปี 2565 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคัดเลือกอาคารต้นแบบนี้มอบให้กับโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัย และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการลดใช้พลังงานและจัดการของเสียอย่างถูกวิธี โดย พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะผู้ดูแลบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีอาคารที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอาคารต้นแบบ 4 อาคาร ได้แก่  โครงการคุณ บาย ยู (KHUN by YOO) โครงการเอ็กซ์ที  ห้วยขวาง (XT-Huaykwang)  โครงการเดอะเบส สุขุมวิท 50 (The Base Sukhumvit 50 ) โครงการดีคอนโด แคมปัส ไฮด์อเวย์ (Dcondo Campus Hideaway)  โดยได้รับมอบประกาศนียบัตรจากคุณภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ที่ 3 จากซ้ายของภาพ) เป็นประธานในพิธี และภายในงานคุณสาลินี สงสังข์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (ที่ 4 จากซ้ายของภาพ) จากบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ “มุมมองการพัฒนาพื้นที่สีเขียว และ Green Residence” กับผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา  ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัยที่ดูแลลูกบ้านมากกว่า 80,000 ครัวเรือน ได้ยกระดับมาตรฐานการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรองล่าสุด  โดยมีการบริหารโครงการที่สอดรับกับมาตรฐานดังนี้

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการบริหารจัดการโครงการ  โดยรับช่วงต่อจากผู้พัฒนาอสังหาฯ ในการดูแลรักษาต้นไม้ภายในโครงการให้เติบโตอย่างยั่งยืน  มีการจัดฝึกอบรมความรู้จากรุกขกรมืออาชีพในการดูแลต้นไม้ให้แก่พนักงาน เพื่อส่งต่อคุณค่าของต้นไม้ใหญ่ทำให้มีพื้นที่สีเขียว เป็นร่มเงา ช่วยลดความร้อนภายในโครงการให้แก่ผู้อาศัย และเพิ่มมูลค่าของพื้นที่สีเขียวที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ทุกคนสามารถสูดอากาศได้อย่างเต็มปอด พร้อมส่งมอบคุณค่าต่อไปยังลูกหลานได้ในอนาคต   รวมถึงยังมีโครงการ Backyard การปลูกพืชผักสวนครัว   สมุนไพร และผลไม้ปลอดสารพิษภายในโครงการคอนโดและหมู่บ้าน ซึ่งมีการปลูกไปแล้วมากกว่า 30,000 ต้นต่อปี เพื่อส่งต่ออาหารสุขภาพในรูปแบบสวนหลังบ้านที่เปิดกว้างให้ลูกบ้านทุกคนสามารถสัมผัสการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว


2. การจัดการขยะอย่างถูกวิธี จัดทำโครงการ Waste Management การจัดการของเสียภายในโครงการฯ มีการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ไปยังลูกบ้านเรื่องการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ จากที่พัก ซึ่งในปัจจุบันเทรนด์การสั่งของออนไลน์เพิ่มสูงมากขึ้น ก็ส่งผลให้ขยะจากการส่งพัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้นทวีคูณ รวมทั้งเพิ่มการจัดการขยะติดเชื้อที่มีเพิ่มขึ้น เช่น หน้ากากอนามัย การอำนวยความสะดวกในเรื่องจุดคัดแยก แบ่งสีถังขยะอย่างชัดเจน ทั้งหมดก็เพื่อให้การบริหารจัดการขยะทำได้เต็มประสิทธิภาพ ลดจำนวนขยะที่ส่งไปที่แลนด์ฟิลด์

3. การลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น อย่างการใช้หลอดประหยัดไฟและติดเซนเซอร์ในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้การใช้ไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด มีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ LIV – 24 มาเก็บข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานได้อย่างสูงสุด มีการตรวจสอบสมรรถภาพของเครื่องจักรเป็นประจำทั้งระบบไฟและระบบน้ำให้ใช้การได้ดีไม่มีปัญหาการรั่วซึมหรือเสื่อมสภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น

4. การดูแลบำบัดน้ำเสียจากโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือในการควบคุม ดักจับก๊าซ การมีตัวกรอง เครื่องทำการตกตะกอน ถังทำใส รวมถึงการบำบัดแบบชีวภาพและเคมีเพื่อจำกัดหรือลดระดับการปล่อยก๊าซเสียหรือของเสียก่อนที่จะทำการปล่อยลงท่อน้ำสาธารณะ


ที่ผ่านมาพลัสฯ มีการบริหารงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นด้วยมองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับโลกอย่าง Climate Crisis จึงมีการวางแผนการทำงานที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในด้านสิ่งแวดล้อม  โดยเริ่มจากชุมชนขยายออกไปสู่สังคมในมุมกว้าง  เพื่อให้การบริหารจัดการขยะทำได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำไปสู่ การสร้างสังคม หรือชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 ที่ผ่านมา พลัสฯ และลูกบ้านกว่า 140 โครงการได้ร่วมมือกันช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบได้ถึง 220 ตันและในปีนี้เราตั้งเป้าหมายการลดขยะที่ 300 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 225,000 กิโลคาร์บอน และในส่วนสุดท้าย  Governance บริษัทฯ ก็มีการบริหารจัดการในการดูแลลูกบ้านด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในมิติของสังคม

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารโครงการที่พักอาศัยกว่า 270 โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 13 ล้าน ตารางเมตร ยืนยันถึงความสำเร็จในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ  และในปี 2565 ยังคงเดินหน้ารับธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ครอบคลุมโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามบริการได้ทาง โทร. 02-688-7555 และทางเว็บไซต์ www.plus.co.th/service/living-management