มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ลดค่าธรรมเนียมการโอน จดจำนอง เหลือ 0.01% ถึงปีหน้า


มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ลดค่าธรรมเนียมโอน จดจำนอง เหลือ 0.01% เริ่ม 2 พ.ย. 62 ถึง 24 ธ.ค. 63

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและลดภาระให้กับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% จากเดิม 2% และลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากเดิม 1% เฉพาะการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท และการจดทะเบียนการโอน และการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 62 จนถึงวันที่ 24 ธ.ค. 63

การช่วยเหลือจากรัฐบาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2,652.20 ล้านบาท จากการปรับลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะมีการหารือร่วมกับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์เพื่อหาข้อสรุปในการจัดแคมเปญส่งเสริมการขายในมาตรการนี้ต่อไป

นอกจากนี้แล้วรัฐบาลยังมีมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนัก โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ และเงื่อนไขผ่อนปรน โดยต้องซื้อที่อยู่อาศัยในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้การขอสินเชื่อและการให้สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ธอส.


ภาพโดย StockSnap จาก Pixabay