โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จัด Soken Group Health Day 2021 สุขภาพสำคัญที่สุด


โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จัด Soken Group Health Day 2021 สุขภาพสำคัญที่สุด

คุณวิทยา พรหมชนก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาและบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูง โครงการคอนโดมิเนียม The Cube Condominium และ PRIVATO โครงการโฮมออฟฟิศ DAYS Ramintra–Watcharapol และ METIER RAMA9 โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด VERZO SAMAE DAM – BANG KHUN THIAN และโครงการทาวน์โฮม VIESTE RAMA 2 จัดกิจกรรม Soken Group Health Day 2021 สุขภาพสำคัญที่สุด ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และให้ความรู้ในการรักษาสุขภาพสำหรับคนวัยทำงาน ในวิถีใหม่แบบ New normal โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกแบบ Real-time RT-PCR (Polymerase chain reaction) และตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุก 14 วัน เพื่อความปลอดภัยทั้งองค์กร โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร วัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนรับการตรวจ โดยวัดความดัน เจาะเลือดเพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose) และตรวจระดับไขมัน (Lipid Profile) ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิทัล (Chest X-Ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Analysis) ตรวจวัดสายตาและอาการตาบอดสี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อให้ทราบผลความสมบูรณ์ของร่างกายหรือความผิดปกติในเบื้องต้น และให้ตระหนักถึงการดูแลใส่ใจสุขภาพ ป้องกัน และรักษาในระยะเริ่มแรกก่อนมีอาการรุนแรงอย่างถูกวิธี ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของบุคลากรทุกระดับชั้นเป็นอย่างสูงตลอดมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้รักษาสุขภาพและสามารถใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งมีสุขภาพดีต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ อาคารโซเคนกรุ๊ป สำนักงานใหญ่ (วัชรพล) เมื่อเร็ว ๆ นี้