โอนคอนโด ที่กรมที่ดินต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่


โอนคอนโด ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

การมีคอนโดเป็นของตัวเองคงเป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ซึ่งการ โอนคอนโด นั้นหลังจากผ่านขั้นตอนการจองซื้อ การทำสัญญาจะซื้อจะขายเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนที่ต้องทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมาเป็นของเรา ในขั้นตอนนี้เราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่จะต้องจ่ายเอาไว้มีค่าอะไรบ้างมาดูกัน

1. ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการโอนโดยทั่วไปจะจ่ายที่ 2% ของราคาประเมิน จ่ายครั้งเดียวในวันโอนกรรมสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างโครงการกับผู้ซื้อซึ่งโดยส่วนมากจะจ่ายคนละครึ่ง แต่ในปัจจุบันโครงการต่างๆ มักจะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าโดยทางโครงการจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนให้ และบางช่วงเวลาจะมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐลดค่าธรรมเนียมการโอนให้

2. ค่าอากรแสตมป์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้ยื่นขอสินเชื่อในอัตรา 0.05% ของวงเงินกู้


3. ค่าส่วนกลางล่วงหน้า ก่อนโอนกรรมสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางคอนโดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี โดยค่าส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลเรียกเก็บจากลูกบ้านเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการภายในโครงการ จะคิดต่อตารางเมตรต่อเดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการว่าจะเก็บค่าส่วนกลางเท่าไหร่ หากโครงการมีโปรโมชั่นส่วนใหญ่จะฟรีค่าส่วนกลางให้กับผู้ซื้อในปีแรก

4. ค่ากองทุนส่วนกลาง เป็นเงินที่นิติบุคคลเรียกเก็บเพื่อนำมาเป็นเงินทุนสำรองสำหรับบริหารจัดการภายในโครงการ ซึ่งอัตราการเก็บขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว

5. ค่าจดจำนอง ค่าจดจำนองจะคิดที่ 1% ของมูลค่าที่จดจำนอง โดยเราจะจ่ายให้กับสำนักงานที่ดินเพื่อเป็นการประกันหนี้ให้กับธนาคารในการโอนกรรมสิทธิ์ แต่หากซื้อด้วยเงินสดก็ไม่ต้องเสียค่าจดจำนอง


6. ค่าประกันอัคคีภัย โดยปกติแล้วหลังจากเราขอสินเชื่อกับธนาคารผ่านแล้ว ทางธนาคารจะให้เราทำประกันอัคคีภัยไว้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับห้องชุดของเรา โดยค่าประกันอัคคีภัยจะมีวิธีการเรียกเก็บหรือชำระแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อกำหนด

7. ค่าประกันมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะคิดตามจริงโดยการไฟฟ้าและประปาเป็นผู้กำหนด เป็นการชำระค่าประกันเพียงครั้งเดียวในวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยค่าประกันจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 – 5,000 บาทแล้วแต่ขนาดมิเตอร์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

ภาพโดย aymane jdidi จาก Pixabay