MANA Development จัดแคมเปญพิเศษ แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ รับค่าแนะนำสูงสุด 70,000


MANA Development จัดแคมเปญพิเศษ แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ รับค่าแนะนำสูงสุด 70,000

MANA Development ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อโครงการบ้านเดี่ยว บารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า บ้านเดี่ยวสไตล์คอร์ทยาร์ดติดถนนใหญ่กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ โครงการบ้านเดี่ยว บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3 บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นบนถนนรังสิต คลอง 3 และโครงการคอนโดมิเนียม เอสเพน คอนโด ลาซาล คอนโดแบบโลว์ไรส์ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีลาซาล จัดแคมเปญพิเศษ Friends Get Friends เพียงแนะนำเพื่อนมาซื้อบ้านเดี่ยวหรือคอนโดของ MANA Development รับค่าแนะนำสูงสุดกว่า 70,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการรับค่าแนะนำดังนี้

*เงื่อนไข Friends Get Friends โครงการเอสเพน คอนโด

– แนะนำเพื่อนซื้อโครงการเอสเพน คอนโด เฟสเอ และเฟสบี เท่านั้น
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเมื่อผู้ถูกแนะนำชำระเงินจอง ชำระเงินทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 30 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนแล้ว
– ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางโครงการก่อนแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หากผู้แนะนำไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนตามเงื่อนไขนี้ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ค่าแนะนำตามที่กำหนดไว้
– ผู้แนะนำจะต้องพาผู้ถูกแนะนำเข้ามาที่สำนักงานขายด้วยตนเอง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบโปรโมชั่นนี้ให้กับผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*เงื่อนไข Friends Get Friends โครงการบารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

– แนะนำเพื่อนซื้อโครงการบ้านเดี่ยว บารานี พาร์ค เท่านั้น
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 70,000 บาท
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเมื่อผู้ถูกแนะนำชำระเงินจอง ชำระเงินทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 30 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนแล้ว
– ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางโครงการก่อนแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หากผู้แนะนำไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนตามเงื่อนไขนี้ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ค่าแนะนำตามที่กำหนดไว้
– ผู้แนะนำจะต้องพาผู้ถูกแนะนำเข้ามาที่สำนักงานขายด้วยตนเอง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบโปรโมชั่นนี้ให้กับผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไข Friends Get Friends โครงการบารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3


– แนะนำเพื่อนซื้อโครงการบ้านเดี่ยว บารานี เรสซิเดนซ์ เท่านั้น
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 50,000 บาท
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเมื่อผู้ถูกแนะนำชำระเงินจอง ชำระเงินทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 30 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนแล้ว
– ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางโครงการก่อนแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หากผู้แนะนำไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนตามเงื่อนไขนี้ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ค่าแนะนำตามที่กำหนดไว้
– ผู้แนะนำจะต้องพาผู้ถูกแนะนำเข้ามาที่สำนักงานขายด้วยตนเอง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบโปรโมชั่นนี้ให้กับผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนผู้แนะนำ คลิกที่นี่ https://www.manapat.co.th/news/Friends-Get-Friends